Parafia Narodzenia NMP w Narolu
1 maja
OKRES WIELKANOCNY
II Niedziela Wielkanocna
 
 
 
Ogłoszenia czytaj dalej...

Kanonizacja 27 kwietnia 2014 r.

św. Jan XXIII - św. Jan Paweł II

 

 

 


Spotkanie z Ojcem świętym Franciszkiem

Anioł Pański
16 lutego 2014
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Audiencja
5 lutego 2014


Błogosławiona Anna Katarzyna Emmerich kontemplowała „bolesną mękę naszego Pana Jezusa Chrystusa“ i doświadczała jej w swoim ciele. Dziełem Bożej łaski jest to, że córka ubogich rolników, żarliwie szukająca bliskości Boga, stała się znaną „mistyczką z landu Münster“. Jej ubóstwo materialne stanowi kontrast z bogactwem życia wewnętrznego. Zdumiewa nas cierpliwość, z jaką znosiła dolegliwości fizyczne, a także wywiera na nas wrażenie siła charakteru nowej błogosławionej oraz jej wytrwałość w wierze.

Tę siłę czerpała ona z najświętszej Eucharystii. Jej przykład sprawił, że serca ubogich i bogatych, ludzi prostych i wykształconych otwierały się i z całą miłością oddawały Jezusowi Chrystusowi. Do dziś głosi wszystkim zbawcze orędzie: dzięki Chrystusowym ranom zostaliśmy uzdrowieni (por. 1 P 2,24). (...)

Wraz z całym Kościołem chwalimy Pana i dziękujemy Mu za Jego wielkie dzieła, których dokonał w tych dobrych i wiernych sługach Ewangelii. Niechaj Najświętsza Maryja Panna, do której w październiku zwracamy się w sposób szczególny w modlitwie różańcowej, pomoże nam stać się ofiarnymi i odważnymi apostołami Ewangelii. Amen

Spisane przez Klemensa Brentano wizje Błogosławionej po opublikowaniu stały się światowym bestsellerem. Stanowią też podstawę do scenariusza filmu "Pasja" Mela Gibsona.


1 rocznica wyboru papieża Franciszka

Ojcze świięty jesteś w naszych sercach i modlitwach!

Na Wielki Post

"Trzeba otworzyć się na Boga i braci. Żyjemy w świecie coraz mniej prawdziwym, w kulturze „działania”, „korzyści”, gdzie nawet tego nie zauważając, wykluczamy Boga z naszego horyzontu. Wielki Post wzywa, abyśmy się „obudzili”, abyśmy przypomnieli sobie, że jesteśmy stworzeniami, a nie Bogiem.

"Grozi nam także niebezpieczeństwo zamknięcia się na innych, zapomnienia o nich. Ale dopiero wtedy, gdy trudności i cierpienia naszych braci poruszają nas, stawiają nam wyzwania, dopiero wtedy możemy rozpocząć naszą drogę nawrócenia ku Passze. Jest to droga, która obejmuje krzyż i wyrzeczenie. Dzisiejsza Ewangelia pokazuje elementy tej duchowej drogi, są nimi: modlitwa, post i jałmużna (por. Mt 6,1-6.16-18). Wszystkie trzy zakładają konieczność niedopuszczenia, by zdominowało nas to, co pozorne: to, co się liczy, to nie pozory. Wartość życia nie zależy od akceptacji innych osób czy od sukcesu, ale od tego, co mamy we wnętrzu"
"Poprzez wezwanie do nawrócenia Wielki Post nadchodzi, aby nas opatrznościowo obudzić, przebudzić nas z letargu, z ryzyka pogrążania się w inercji. Wezwanie, które Pan do nas kieruje przez proroka Joela, jest głośne i wyraźnie: „Powróćcie do Mnie całym sercem”(Jl 2,12). Dlaczego musimy powrócić do Boga? Ponieważ coś jest nie w porządku w nas, w społeczeństwie, w Kościele, i trzeba, byśmy to zmienili, dokonali zmiany, nawrócili się! Raz jeszcze Wielki Post nadchodzi, aby skierować swoje prorocze wezwanie, aby przypomnieć nam, że jest możliwym stworzenie czegoś nowego w nas samych i wokół nas, po prostu dlatego, że Bóg jest wierny, że jest wciąż pełen dobroci i miłosierdzia i zawsze gotów wybaczyć i zacząć od początku. Z tą dziecięcą ufnością wyruszmy w drogę!"
- Papież Franciszek
5 marca 2014DROGA KRZYŻOWA
w każdy piątek Wielkiego Postu o 1600 z udziałem dzieci i młodzieży
o 1730 z udziałem dorosłych
 
GORZKIE ŻALE
w każdą niedzielę Wielkiego Postu o 1630
Bądź i ty razem z nami!!!

Uznanie Jezusa za Osobistego Zbawiciela
Jezu, mocno wierzę w to, że Ty jesteś Synem Bożym i Mesjaszem, że przyszedłeś na świat nie po to, by mnie skazać za moje grzechy, ale po to, by mnie zbawić.Przyznaję, że jestem wielkim grzesznikiem, ale jednocześnie wyznaję, że Twoje miłosierdzie i Twoje przebaczenie są większe od moich grzechów.
Dzisiaj ustami wyznaję to, w co mocno wierzę, że Ty jesteś Jedynym Zbawicielem świata. Ty jesteś moim Osobistym Zbawicielem.Wierzę w Ciebie i proszę Cię, abyś dał mi Nowe Życie w obfitości, które nabyłeś dla mnie przez Twoją śmierć na krzyżu i przez Twoje Zmartwychwstanie.
Chcę osobiście spotkać Ciebie i przyjąć Twoje zbawienie. Wiem i ufam, że Ty nie opuszczasz nigdy tego, kto w Ciebie wierzy. Amen..

Lot nad NAROLEM

Akt zawierzenia Maryi Dziewicy z Fatimy
Dzień Maryjny, 13 października 2013)
Błogosławiona Maryjo Dziewico z Fatimy, z odnowioną wdzięcznością za Twoją matczyną obecność łączymy nasze głosy z głosami wszystkich pokoleń, które nazywają Cię błogosławioną. Podziwiamy w Tobie wielkie dzieła Boga, który nigdy nie przestaje pochylać się miłosiernie nad ludzkością, dotkniętą złem i grzechem, aby ją uleczyć i zbawić.
Przyjmij z życzliwością Matki Akt zawierzenia, który dziś z ufnością wypowiadamy, przed Twoim wizerunkiem tak bardzo nam drogim.
Jesteśmy pewni, że każdy z nas jest cenny w Twoich oczach i że nie obce Ci jest to wszystko, co gości w naszych sercach.Pozwalamy się ogarnąć Twojemu słodkiemu spojrzeniu I otrzymujemy pocieszającą pieszczotę Twojego uśmiechu.
Strzeż naszego życia w Twoich ramionach: pobłogosław i umocnij każde pragnienie dobra; rozbudzaj i ożywiaj wiarę; podtrzymuj i oświecaj nadzieję; wzbudzaj i ożywiaj miłość; prowadź wszystkich nas drogą świętości.
Naucz nas Twojej własnej miłości szczególnego upodobania biednych i ubogich, wykluczonych i cierpiących, grzeszników i zagubionych w sercach; zgromadź wszystkich pod Twoją opieką i wszystkich przekaż Twojemu umiłowanemu Synowi, Naszemu Panu Jezusowi. Amen

JAN PAWEL II i JAN XXIII 27 IV 2014 r. świętymi!!!

Papież Franciszek ogłosił datę kanoniznacji dwóch wielkich papieży: bł. Jana Pawła II i bł. Jana XXIII. Będzie to w Watykanie w Niedzielę Miłosierdzia Bożego, 27 kwietnia 2014 roku.

 

"Kochać i postawić modlitwę w centrum każdego życiowego projektu i działania apostolskiego — oto prawdziwa szkoła świętych" (bł. Jan Paweł II, 7 grudnia 2001 r.)

 
" ... we wszystkich, którzy mnie znali i mieli ze mną do czynienia – choćby mnie obrazili, mną gardzili, odnosili się do mnie, zresztą całkiem słusznie, z lekceważeniem lub też stali się powodem mego zmartwienia – widzę jedynie braci i dobroczyńców, jestem im wdzięczny, modlę się i zawsze za nich modlić się będę" (bł. Jan XXIII, Testament)